Darmowa dostawa od 1,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Co to jest Sp02?

Co to jest Sp02?

Saturacja SpO2 – wysycenie tlenem hemoglobiny; przedstawia ilość tlenu transportowaną przez erytrocyty (czerwone krwinki naszej krwi). SpO2 podawana jest w procentach [%]. Normalne wartości Spo2 zawierają się w przedziale 95—98%.

 

Co to jest pulsoksymetr?

Pulsoksymetr to nieinwazyjne urządzenie, które bezpośrednio monitoruje saturację krwi tlenem (SpO2) oraz tętno. Jest przyjazne w użyciu, może obejmować części ciała takie jak: palec u ręki, palec u nogi lub małżowinę uszną . Najpopularniejszym pomiarem jest pomiar dokonywany na palcu u ręki. U niemowląt na całej stopie lub nadgarstku.

 

 

Dlaczego powinniśmy używać pulsoksymetru?

Celem używania pulsoksymetru jest sprawdzenie jak efektywnie Twoje serce „pompuje” i rozprowadza tlen w Twoim ciele. Wskazania puls oksymetru pomagają w redukcji ryzyka wystąpienia niewłaściwego poziomu SpO2, redukcji zachorowalności z powodu hipoksji [1], oraz zachorowalności z powodu nadmiaru tlenu. Umożliwia dokładne śledzenie stanu zdrowia pacjenta. Umożliwia monitorowanie wielu jego aspektów włącznie z zagrożeniem życia związanym z ruchem lub możliwością niskiej perfuzji [2].

Najbardziej niebezpiecznym skutkiem COVID-19 jest uszkodzenie płuc, które powoduje, że poziom nasycenia krwi tlenem (saturacja) maleje i chory się dusi. Nie każdy zakażony ma jednak objawy, które wymagają hospitalizacji. Ważne, by można było szybko wychwycić moment, kiedy doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Pamiętaj o kilku ważnych kwestiach wykonując pomiar w przypadku stwierdzonego lub podejrzewanego zakażenia wirusem COVID-19.

 • pomiary wykonuj po kilku minutach odpoczynku
 • przed wykonaniem pomiarów umyj ręce
 • pomiary wykonuj w pozycji siedzącej
 • podczas korzystania z pulsoksymetru, nie możesz mieć pomalowanych paznokci
 • badaj się co kilka godzin zgodnie z zaleceniami lekarz POZ.

 

Jakie są konkretne przypadki zastosowania pulsoksymetru?

 • Aby wykryć spadek zawartości tlenu we krwi w toku zakażenia wirusem COVID-19
 • Aby ocenić efektywność leczenia płuc
 • Aby stwierdzić, czy pacjent wymaga pomocy oddychaniu (np. podłączenia do respiratora).
 • Aby ocenić poziom tlenu w czasie i po operacjach chirurgicznych wymagających wprowadzenia pacjenta w stan sedacji (obniżenia aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą środków farmakologicznych bez wyłączenia świadomości).
 • Aby ocenić skuteczność uzupełniającej terapii tlenem w szczególności gdy jest ona nowo wprowadzona.
 • Aby ocenić zdolność pacjenta do tolerancji wzmożonego wysiłku fizycznego.
 • Aby ocenić, czy pacjent na chwilę przestaje oddychać podczas snu – jak w przypadku bezdechu sennego – podczas badania snu.

W jakich sytuacjach stosujemy pulsoksymetry?

 • zakażenie wirusem COVID-19
 • Choroby płuc i układu oddechowego
 • Opieka szpitalna i domowa
 • Choroby naczyniowe
 • Choroby sercowo-naczyniowe i mózgowo-naczyniowe
 • Fitness
 • Przypadki przepracowania
 • Zawsze u pacjentów powyżej 60 roku życia

Jak działa pulsoksymetr?

Typ transmisyjny (obecnie najczęściej stosowany)

Typ „odbiciowy”

 

Zasada działania pulsoksymetru

Źródło światła pochodzi z sondy o dwóch długościach fali: światła czerwonego i podczerwonego. Do pewnego stopnia światło jest absorbowane przez hemoglobinę [3]. Przez obliczenie absorpcji przy dwóch długościach fal (promieniowania czerwonego i podczerwonego), procesory mogą obliczyć udział hemoglobiny, która jest dotleniona.

Działa na zasadzie pomiaru pochłaniania przez czerwone krwinki w naczyniach włosowatych promieniowania o dwóch różnych długościach fali – czerwonego i podczerwonego. Mierzony sygnał składa się z dwóch składowych: stałej i zmiennej (pulsującej). Składowa zmienna opisuje absorbancję[4] oraz transmitancję[4] pulsującej krwi tętniczej. Na podstawie wyników pomiaru oblicza się stopień nasycenia hemoglobiny tlenem (SpO2). Pulsoksymetr mierzy też tętno.

Stopień saturacji SpO2 jest zależny od przepływu tętniczego. Wykres jakości przepływu widoczny jest na wyświetlaczu pulsoksymetru. Jeśli wykres jest powolny (hipowolemia[5] lub zwężenie naczyń) pulsoksymetr może nie działać prawidłowo.

Procesor znajdujący się w pulsoksymetrze jest zdolny do odróżnienia sygnału przepływu tętniczego od bardziej statycznych sygnałów (takich jak sygnały tkanek lub sygnały żylne oraz sygnały zewnętrzne) i rozpoznaje tylko przepływ tętniczy.

 

 

[1] Hipoksja – Odpowiedni poziom dotlenienia komórek organizmu jest warunkiem koniecznym dla prawidłowej pracy narządów. Tlen jest niezbędny do przeprowadzenia procesów metabolicznych w obrębie tkanek. Brak prawidłowego dotlenienia narządów może być niebezpieczny dla zdrowia. Stan, w którym tlen nie jest prawidłowo rozprowadzany po komórkach organizmu, nazywany jest hipoksją.

[2] Perfuzja – przepływ płynu ustrojowego (najczęściej krwi) przez tkankę lub narząd.

[3] Hemoglobina, oznaczana też skrótami Hb lub HGB – czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach )

[4] Zdolność absorpcyjna – patrz wikipedia

[5] Hipowolemia – stan, w którym w łożysku naczyniowym znajduje się zbyt mała ilość płynu (krwi) do objętości łożyska, tym samym nie zapewnia wystarczających warunków do funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Przyczyną hipowolemii może być min. utrata krwi na skutek krwawienia zewnętrznego Lu wewnętrznego.

 

pixel